Trustpilot
top of page

Boka här

900 kr (inkl. moms) /samtal

IMG_9755_edited.jpg

Du hittar mig också
Terapeutonline.se

 

Om Lina Mörk

Kognitiv beteendeterapeut
(grundläggande psykoterapi KBT, steg 1


Fil. masterexamen i pedagogik


Beteendevetare (fil. kand. pedagogik)


Jag har 15 års erfarenhet av att använda samtalet som verktyg i människovårdande roll med vuxna individer.


Att vägleda, motivera, handleda, coacha, undervisa och stödja på individ- och gruppnivå har varit mina centrala arbetsuppgifter. Värnar om inkludering och mångfald.

Under de senaste 20 åren har jag genomgått ca 60 timmar egen terapi hos leg. psykolog och/eller leg. psykoterapeut. 

Jag går regelbundet i handledning hos handledarutbildad/leg. psykoterapeut Ulrika Sieder, Stormhatten.

bottom of page